Kändude freesimine

Okste purustamine

Muru niitmine

Võsalõikus

Saetööd

Ohtlike puude langetus

Läbitud raietööline 1 ja ohtlike puude langetamise koolitused